درحال بارگذاری...
شرکت  دانش پردازان نوآور
آیکون
تعداد جلسات
۲
آیکون
تعداد ظرفیت
۴۰

۱۵۰٬۰۰۰ تومان
روش پرداخت
اعتبار شما: ۰ تومان

تصویر ModireTolid

دوره آموزش مدیر عامل حرفه‌ای تولید

معرفی دوره :

 

هر مدیری سبک کاری خودش را دارد، در عین حال دانستن دانش مدیریت و قلق‌های آن، به مدیران کمک می‌کند هوشمندانه‌تر و مدبرانه‌تر مدیریت کند. مدیر عامل حرفه ای  در انجام کار خود با چالش‌های متعددی رو به رو می‌شدند که بسیاری از آنها را در شغل‌های قبلی خود تجربه نکرده‌اند. پاسخگویی به نیازهای عصر دیجیتال و مهارت های سامانه های دیجیتال از قبیل  خط تولید فن آورانه و دیجیتالی ، پنجره واحد سرمایه گذاری ، پنجره واحد تجارت ، بازرگانی بین الملل ، راهبری دیجیتال مارکتینیگ و  بستر های  دیجیتالی دیگر . بخشی از این سوالات است که مدیران باآن مواجه می‌شوند. شاید اکثر مدیران با سعی و خطا توانسته باشند قلق‌های کاری را آموزش ببینند ولی ممکن است برای هر کدام از این مدیران یافتن پاسخ این سوالات گران تمام شود.

ما در این دوره به شما کمک می‎‌کنیم با سرعت بیشتر، با وظایف و اختیارات، الزامات قانونی و مهمترین قلق‌های دیچیتالی شدن آشنا شده تا خطاهای کمتری در سال‌های آغازین کار  ( عصر جدید تولید ) خود در جایگاه مدیرعامل مرتکب شوید.

مخاطبین این دوره :

  1. مدیران عاملی واحد تولیدی که در سال‌های آغازین کار خود هستند.
  2. مدیرانی که خود را برای پذیرش جایگاه مدیر عاملی حرفه ای و دیجیتال آماده می‌کنند.
  3. کارآفرینانی که در حال راه‌اندازی کسب و کار خود بعنوان نوپا هستند.
  4. مدیرانی از نسل جوان که در واحد های تولیدی و شهرک های صنعتی استان فعالیت می کنند.
  5. بانوان کارآفرینی که شاغل در واحد های صنعتی استان آذربایجان غربی هستند.

شرکت‌کنندگان در این دوره می‌آموزند :

  1. وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مدیر عامل تولیدی حرفه ای
  2. آشنای با چالش‌های شغل مدیر عامل در کنار فن آوری جدید عصر دیجیتال
  3. نحوه تقابل امور با سهامداران هیات مدیره
  4. الزامات قانونی استفاده از ظرفیت‌های قانونی