درحال بارگذاری...

ژورنال شناسی تخصصی

آموزشگاه چشمه حیات
آیکون
طول دوره
-- ساعت

۳۰۰٬۰۰۰ تومان۳۰٪ تخفیف
۲۱۰٬۰۰۰ تومان
روش پرداخت
اعتبار شما: ۰ تومان

166.jpg
73.jpg

مزایای دوره آموزش خیاطی ژورنال در تبریز

ژورنال شناسی چیست؟

در طراحی لباس همواره الگو لباس که کانسپت و فرم اصلی لباس می باشد، همیشه ثابت است ولی طرح‌های لباس همواره می توانند متفاوت و دگرگون طراحی شوند و شما به عنوان طراح لباس باید بدانید که در طراحی لباس هیچ محدویتی نداربد. برای همین مجتمع آموزشی چشمه حیات در برنامه آموزش طراحی لباس خود، سرفصل درسی ژورنال شناسی شما را با این مفاهیم آشنا می‌کند.

مزایای دوره آموزش خیاطی ژورنال در تبریز

ژورنال شناسی چیست؟

در طراحی لباس همواره الگو لباس که کانسپت و فرم اصلی لباس می باشد، همیشه ثابت است ولی طرح‌های لباس همواره می توانند متفاوت و دگرگون طراحی شوند و شما به عنوان طراح لباس باید بدانید که در طراحی لباس هیچ محدویتی نداربد. برای همین مجتمع آموزشی چشمه حیات در برنامه آموزش طراحی لباس خود، سرفصل درسی ژورنال شناسی شما را با این مفاهیم آشنا می‌کند.

 

پبش نیاز دوره آموزش ژورنال شناسی و سایز بندی:

الگوسازی و دوخت 1و2

مدت دوره ژورنال شناسی و سایزبندی:

یک ترم و 32 ساعت 32 جلسه 1 ساعته)


هدف دوره ایجاد مهارت برای تولید انواع لباس در صنعت به صورت انبوه می باشد.
در این دوره تمام نکات تکمیلی مربوط به تولید شامل نکات اصلی و فنی و مورد نیاز و رسم الگو، اضافات، جا درز ها و نحوه برش آن آموزش داده می شود.

 • آشنایی با نکات اصلی در روند اجرای یک مدل از ایده تا اجرا
 • تعیین مقدار آب رفت پارچه ها و تاثیر آن در الگوسازی
 • نکات اصلی در رعایت برش انواع پارچه ها (آنزیم شور،جمع شدگی زیر اتو و هنگام نصب لایی)
 • آموزش سایز بندی به دو روش
 1. سایز بندی الگوهای بیسیک دامن،شلوار،بالاتنه،آستین
 2. سایزبندی الگوهای مدل سازی شده
 • هرجلسه یک مدل که شامل نکات الگوسازی و دوختی تا برش های متنوع در تنه و آستین ،جیب و یقه است انتخاب می شود

مدل انتخابی ابتدا نقشه خوانی می شود سپس الگوسازی می شود
مدل الگوسازی شده سایز بندی می شود و جا درز بر روی الگو لحاظ می شود
برش مدل انجام شده و دوخت آن آموزش داده می شود
-آسترکشی آموزش و دوخته می شود.

پبش نیاز دوره آموزش ژورنال شناسی و سایز بندی:

الگوسازی و دوخت 1و2

مدت دوره ژورنال شناسی و سایزبندی:

یک ترم و 30 ساعت (10 جلسه 3 ساعته)


هدف دوره ایجاد مهارت برای تولید انواع لباس در صنعت به صورت انبوه می باشد.
در این دوره تمام نکات تکمیلی مربوط به تولید شامل نکات اصلی و فنی و مورد نیاز و رسم الگو، اضافات، جا درز ها و نحوه برش آن آموزش داده می شود.

 • آشنایی با نکات اصلی در روند اجرای یک مدل از ایده تا اجرا
 • تعیین مقدار آب رفت پارچه ها و تاثیر آن در الگوسازی
 • نکات اصلی در رعایت برش انواع پارچه ها (آنزیم شور،جمع شدگی زیر اتو و هنگام نصب لایی)
 • آموزش سایز بندی به دو روش
 1. سایز بندی الگوهای بیسیک دامن،شلوار،بالاتنه،آستین
 2. سایزبندی الگوهای مدل سازی شده
 • هرجلسه یک مدل که شامل نکات الگوسازی و دوختی تا برش های متنوع در تنه و آستین ،جیب و یقه است انتخاب می شود

مدل انتخابی ابتدا نقشه خوانی می شود سپس الگوسازی می شود
مدل الگوسازی شده سایز بندی می شود و جا درز بر روی الگو لحاظ می شود
برش مدل انجام شده و دوخت آن آموزش داده می شود
-آسترکشی آموزش و دوخته می شود.