درحال بارگذاری...

وبینار توسعه دریا محور با استفاده از فناوری نوین (بهره برداری بهینه از آب های نامتعارف با تولید کیتوزان)

دانشگاه پیام نور استان بوشهر واحد کارآفرینی وارتباط با صنعت
آیکون
تعداد جلسات
۰
آیکون
تعداد ظرفیت
۱۰۰

رایگان
روش پرداخت
اعتبار شما: ۰ تومان

تصویر وبینار توسعه دریا محور با استفاده از فناوری نوین (بهره برداری بهینه از آب های نامتعارف با تولید کیتوزان)

توضیحاتی برای این دوره ثبت نشده است