درحال بارگذاری...

دوره و کارگاه عملی مدیریت چابک (Agile Workshop 1401)

آکادمی احمدزاده
آیکون
طول دوره
-- ساعت

متاسفانه امکان ثبت نام وجود ندارد

تصویر دوره و کارگاه عملی مدیریت چابک (Agile Workshop 1401)

معرفی دوره مدیریت چابک

 چابکی انتخاب ما، سازمانمان و کشورمان نیست؛ باید ما و سازمان و کشورمان است!

رویکرد آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه ، به دلیل تعداد زیاد پروژه های شکست خورده، زیر سوال رفته است و جهانی شدن بازار و پیچیدگی های رو به رشد سازمان های پروژه محور، نیاز به تغییرات مستمر و توانمندسازی تیم مدیریت پروژه با رویکردهای جدید مدیریت پروژه مانند مدیریت چابک را الزامی کرده است.

چرا؟

روشهای آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه (TPM: Traditional Project Management) در دنیای مهندسی و ساختمان تعریف شد و بعداً بالغ شد ، جایی که تیم پروژه، از مشتری یا کارفرما، توضیحات دقیقی درمورد آنچه می خواست ، چه زمانی آن را می خواست و به چه میزان آن را می خواست، دریافت می نمود.

TPM به شدت بر مدیریت و کنترل متکی بوده و هست و پروژه ها در این رویکرد، از یک طرح دقیق پیروی می کنند که از قبل برنامه ریزی شده است . همچنین هدف (یعنی تحویل دادنی های پروژه) در ابتدا به وضوح مشخص شده است و علاوه بر آن، وظایف لازم برای اجرای پروژه با استفاده از تکنیک هایی مانند ساختار شکست کار (WBS) تعیین و فعالیتهای پروژه با استفاده از روشهائی مانند مسیرهای بحرانی (CPM) و نمودارهای گانت چارت، سازماندهی می شود.

این روش مدیریتی ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱، هفده نفر از متخصصان مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری “مانیفست توسعه نرم افزار چابک” را منتشر کردند و اتحادیه غیر انتفاعی Agile Alliance را تأسیس کردند تا توسعه نرم افزار بر اساس ارزش های ۴ گانه این مانیفست را ترویج نمایند. این مانیفست این بود:

 • افراد و تعاملات، اولویت دارد (مهم تر است) از فرایندها و ابزارها
 • نرم افزار کارا (هر خروجی کارا) اولویت دارد (مهم تر است) از مستندسازی جامع
 • تعامل با مشتری اولویت دارد (مهم تر است) از قرارداد کار
 • پاسخگوئی به تغییرات اولویت دارد (مهم تر است) از پیروی از یک طرح (از پیش تعریف شده)

 این گونه بود که ابتدا، دنیای مدیریت پروژه های نرم افزاری و سپس مدیریت پروژه در سایر حوزه ها با مدیریت چابک دگرگون شد.

روشی که کارتیمی را بر کار گروهی ترجیح می دهد.تغییرات را در طول چرخه حیات پروژه با استقبال باز می پذیرد و حتی  پذیرفته است تا در برابر برنامه ریزی دقیق مقاومت هم نماید!

بکارگیری روش مدیریت پروژه چابک، امروزه در مدیریت انواع پروژه  های نرم افزاری و غیر نرم افزاری ، شتاب زیادی گرفته و روز به روز نیز، محبوب تر می شود.

دوره و کارگاه کاربردی مدیریت چابک که سیلابس آن براساس آخرین تغییرات دنیای چابک در سال ۲۰۲۱ به روز شده است، دوره ای متفاوت است که برای اولین بار بصورت ترکیب دوره و کارگاه ، در مدت ۴۲ ساعت، به همراه انتقال تجربیات ۲۴ ساله دکتر محمد احمدزاده در حوزه مدیریت چابک در اختیار علاقمندان این حوزه قرار می گیرد.

ویژگی های دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile)

 • انتقال تجربیات ۲۴ ساله دکتر محمد احمدزاده در حوزه مدیریت چابک
 • سیلابس به روز شده ۲۰۲۱
 •  آموزش ۱۲ رویکرد و روش چابک به جز اسکرام
 • آشنائی با آخرین درس آموخته های پیاده سازی روش چابک در مدیریت پروژه ها و عملیات سازمان
 • درک جامع و عمیق حوزه های مدیریت چابک (نه فقط اسکرام-بلکه اسکرام بعلاوه ۱۲ روش چابک دیگر)
 • درک عملیاتی نقش ها و مسئولیت های چابک در عمل
 • درک عملیاتی انواع جلسات چابک
 • درک عملیاتی انواع  خروجی ها و آرتیفکت های چابک
 • تجربه آموزشی ۲۴ ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی ۲۴ ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک

اهداف دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile)

 • آشنایی با ارکان کلیدی مدیریت پروژه چابک
 • آشنایی با مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه چابک
 • شناخت ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه چابک
 • شناخت زیرساختهای پیاده سازی چابک در مدیریت پروژه
 • پیاده سازی چابک در سازمان شما و از همان نقطه ای که اکنون حضور دارید.
 

مشخصات کلیدی دوره و کارگاه آنلاین مدیریت چابک (Agile)

تمایز دوره مدیریت چابک آکادمی احمدزاده

سیلابس دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile)

ترمینولوژی چابک

 • ترمینولوژی چابک
 • تعاریف چابک
 • چابک در کسب و کار
 • تفکر چابک

نقش چابکی در مدیریت کسب و کار های امروزی

 • دنیای VUCA
 • نحوه مواجه با دنیای VUCA
 • هرم مدیریت کسب و کارهای امروزی و جایگاه چابک در این هرم
 • چوب امدادی در کسب و کارهای سنتی و فردا
 • اجایل استراتژی
 • اجایل استراتژی چیست؟ چه اهمیتی دارد؟
 • ماتریس استیسی و تحلیل آن
 • ارتباط ماتریس استیسی و دنیای VUCA

مدیریت پروژه با رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid

 • مروری بر پروژه و مدیریت پروژه
 • بررسی رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid
 • بررسی انواع روش های توسعه محصول (آبشاری-تکرارپذیر-افزایشی-چابک-هیبریدی)
 • مقایشه روشهای تکرارپذیر/ Iterative و افزایشی/ Incremental در چابک
 • مقایسه روشهای قابل پیش بینی یا /Predictive و تطبیقی یا Adaptive
 • بررسی چارچوب های چابک (Light Weight Vs Fuller Approach)
 • بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت پروژه به روش چابک و سنتی
 • فلسفه DevOps و ارتباط آن با چابک
 • سفر چابکی در شرکتهای داخلی و خارجی

آخرین ترندهای چابک

 • رویکردهای محبوب چابک کدامند؟
 • دلایل انتخاب چابک
 • منافع چابکی
 • تکنیک های کلیدی چابک
 • ابزارها و نرم افزارهای چابک
 • نتایج فاجعه بار عدم بکارگیری درست چابک
 • آینده چابک

گواهینامه های چابک و  برنامه موسسه PMI برای مدیریت چابک

 • مرور گواهینامه های قبلی و جدید چابک (ACP, PSM, DASM,…)
 • تغییرات آزمون PMP و تاثیر چابک در این آزمون
 • مراحل اخذ مدارک بین المللی
 • کدام آزمون بین المللی (PMP یا ACP)؟
 • ردپای پررنگ چابک در  PMBOK 7 (ویرایش هفتم-آخرین ویرایش استاندارد مدیریت پروژه )
 • الزامات اخذ مدارک بین المللی از داخل ایران

مفاهیم کلیدی و  پایه ای چابک  و تعیین نقشه راه چابک

 • Being Agile در مقابل Doing Agile
 • شناخت مانیفست های ۴ گانه چابک (Agile Manifestos)
 • شناخت اصول ۱۲ گانه چابک
 • ارتباط ۵ مانیفست و ۱۲ اصل کلیدی چابک
 • ارتباط مدیریت محصول-اجایل و اسکرام
 • نقش های کلیدی چابک
 • نقش مدیر محصول چابک (Agile Product Manager)
 • نقش مالک محصول (Agile Product Owner)
 • مدیر محصول در مقایسه با مالک محصول
 • مالک محصول در مقایسه با تیم توسعه
 • چشم انداز، استراتژی و تاکتیک در اجایل
 • اشتراتژی محصول
 • برنامه ریزی انتشارات (Release Planning) و ارتباط آن با MVP
 • نقشه راه چابک (Agile Roadmap)
 • چشم اندازه محصول چابک(Agile Product Vision)
 • نقشه راه محصول (Product Roadmap)  (انواع و نحوه بازنگری)
 • بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی چابک
 • ارتباط انواع رویکرد های چابک (Scrum, XP, APM, DSDM, Scrumban, Lean, Kanban , …,)

بررسی عمیق روش چابک اسکرام (پر کاربردترین و مهم ترین روش چابک)

 • تعریف اسکرام
 • شرایط انتخاب اسکرام
 • فرایند ساده اسکرام
 • فرایند جامع اسکرام
 • زیرساخت اصلی اسکرام (خدا زکریای رازی را بیامرزد؟!)
 • پایه های ۳ گانه در اسکرام
 • ارزش های ۵ گانه در اسکرام
 • نقش ها و ذینفعان کلیدی در اسکرام
 • مشخصات و وظایف مالک محصول
 • مشخصات و وظایف اسکرام مستر (مربی اسکرام)
 • مشخصات و وظایف تیم توسعه اسکرام
 • جلسات اسکرام (Dailey-Planning-Demo-Retro)
 • مشخصات جلسات برنامه ریزی در اسکرام (Planning Meeting)
 • مشخصات جلسات روزانه اسکرام(Daily Scrum)
 • مشخصات جلسات مرور اسکرام(Review Meeting)
 • مشخصات جلسات بازنگری و مرور اسکرام(Retrospective Meeting)
 • بک لاگ محصول (Product Backlog)
 • داستان کاربر (User Story)
 • تفاوت DoD و DoR

آخرین تغییرات اسکرام ۲۰۲۰

 • اسکرام چه بود و چه شد؟
 • اصلاح نقش ها و پاسخگوئی در اسکرام ۲۰۲۰
 • تیم جدید اسکرام
 • اجرای اسکرام ۲۰۲۰ در سایر پروژه های غیر نرم افزاری
 • مفهوم تیم خود مدیریتی در اسکرام ۲۰۲۰
 • جلسات روزانه در اسکرام ۲۰۲۰
 • تعهدات جدید در اسکرام ۲۰۲۰
 • فشرده سازی ها در اسکرام ۲۰۲۰
 • تغییرات جلسات برنامه ریزی در اسکرام ۲۰۲۰

بررسی ۱3 روش چابک  دیگر

 • بررسی رویکرد DA: Disciplined Agile
 • بررسی ابزار و روش کانبان
 • بررسی رویکرد اسکرام در اسکرام
 • بررسی رویکرد اسکرام در اسکرام در اسکرام
 • بررسی رویکرد DevOps
 • بررسی روش XP: Extreme Programming
 • بررسی روش FDD: Feature Driven Development
 • بررسی خانواده چابک کریستال
 • بررسی رویکرد Scrumban
 • بررسی روش DSDM: Dynamic System Development Method
 • بررسی رویکرد کلی ناب Lean
 • بررسی رویکرد ناب در توسعه نرم افزار(Lean Software Development)
 • بررسی چارچوب Scaled Agile Framework (SAFe)

تحویل خروجی ارزش محور در چابک

 • ارزیابی ارزش در چابک
 • برنامه ریزی ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
 • تائید ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک

مشارکت ذینفعان در چابک

 • دسته بندی انواع ذینعان چابک
 • مربی چابک
 • PMO چابک
 • هم راستا کردن درک ذینفعان در چابک
 • تهیه پرسونای چابک
 • تهیه وایرفریم چابک
 • تهیه ماک آپ چابک
 • مدل سازی در چابک
 • Design the Box در چابک
 • ارتباط اپیک (Epic) تم ها (Themes)و داستان کاربر(User Story) در چابک
 • ارتباطات ذینفعان چابک
 • رادیاتور اطلاعات چابک
 • یخچال اطلاعات چابک
 • Agile Velocity
 • بکارگیری مهارت های نرم در چابک
 • مذاکره چابک
 • گوش کردن فعال در چابک (۳ سطح)
 • تسهیلگری چابک
 • حل تعارضات در چابک
 • مدیریت تیم های هم مکان -دورکار و توزیع شده در چابک
 • تصمیم گیری به روش چابک(FO5)
 • رهبری چابک
 • رهبری در مقابل مدیریت چابک
 • رهبری پیش خدمتانه چابک

شتاب دهی به عملکرد تیم چابک

 • درک عملکرد کار تیمی چابک
 • مقایسه تیم و گروه
 • اصول تیم سازی چابک
 • ساختارهای سازمانی چابک
 • مشخصات تیم خودسازمانده چابک
 • مشخصات تیم چندعملکردی چابک
 • دورکاری چابک
 • تیم های با تخصص عمومی
 • Shu-Ha-Ri در چابک
 • نردبان تاکمن و مراحل ۵ گانه تشکیل تیم چابک
 • مراحل تشکیل و توسعه تیم چابک
 • تمارین و کار تیمی چابک
 • انواع جلسات چابک
 • مکان تیم چابک (غار-محل عمومی)
 • بازی های چابک
 • KPIهای تیم چابک
 • تفکرات اشتباه افراد در تعامل با تیم چابک

برنامه ریزی تطبیقی چابک

 • مفاهیم ۹ گانه برنامه ریزی تطبیقی چابک
 • تایم باکسینگ چابک
 • برنامه ریزی و تخمین Upfront چابک
 • آنالیز هزینه منفعت در چابک
 • روش های شکستن کار در چابک
 • روش های اولویت بندی در چابک
 • نمودارهای مختلف چابک

تشخیص و حل مسائل و مشکلات به روش چابک

 • شناخت مشکلات در چابک
 • هزینه تغییر در چابک
 • روشهای کاهش هزینه تغییر در چابک
 • ارزش گذاری در چابک
 • یکپارچگی پیوسته چابک
 • روش FVV در چابک
 • جمع آوری داده های مساله در چابک
 • بررسی و تحلیل داده های مساله در چابک
 • تصمیم گیری در چابک

بهبود مستمر (افراد، فرایندها و محصول) در چابک

 • نقاط درد در چابک
 • بهبود مستمر چابک
 • ۵ مرحله بازنگری و مرور چابک
  1. Set the Stage
  2. Gather Data
  3. Generate Insight
  4. Decide What to Do
  5. Closing
 • مدیریت دانش چابک
 • ارزیابی فردی چابک

برگزاری کارگاه دوره

 • پیاده سازی صفر تا ۱۰۰ مدیریت چابک در یک پروژه واقعی

مهم ترین تمایزات دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile) 

 • بهره مندی از تجربه ۲۴ ساله مدرس، دکتر محمد احمدزاده که در هیچ کتابی نوشته نشده است.
 • استفاده از تجربیات دکتر محمد احمدزاده در، به عنوان اولین ایرانی دارنده مدرک بین المللی متخصص چابک (ACP) که در استاندارد PMBOK 7 مورد توجه جدی قرار گرفته است.
 • ترکیب آموزش نظری با برگزاری کارگاه های عملی
 • به دست آوردن تجربه کارتیمی اجرای عملی مدیریت چابک در بخش کارگاه ها
 • آموزش کاربردی ارزش ها و اصول ۱۲ گانه مدیریت پروژه چابک
 • تسهیل گری در استخدام
 • استفاده از آخرین مراجع و منابع حوزه مدیریت چابک (از سال ۲۰۲۰ به بعد).
 • ارایه و بررسی تمرین‌ها و مثال‌های واقعی
 • افزایش مهارت و توانمندی بمنظور حل مسائل در دنیای واقعی

جایگاه شغلی شرکت کنندگان در آینده

 • مدیر پروژه چابک(Agile Project Manager)
 • اسکرام مستر (Scrum Master)
 • رهبر چابک(Agile Leader)
 • مربی چابک (Agile Coach)
 • مالک محصول (Product Owner)
 • مدیر محصول (Product Manager)

مخاطبین دوره

 • مدیران پروژه
 • مدیر/کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دستیار مدیر پروژه (Project Assistant)
 • هماهنگ کننده پروژه (Project Coordinator)
 • مدیران عامل و مدیران استارتاپ ها
 • مدیران و کارشناسان واحد PMO و برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیران، سرپرستان و کارشناسان سیستم‌ها و روش‌ها
 • مدیران و مهندسان واحد IT
 • مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و توسعه دهندگان نرم افزار
 • معماران نرم‎افزار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، تحلیل‌گران سیستم
 • معماران نرم‎افزار و توسعه دهندگان اپلیکیشن ها
 • مدیران و مهندسین مخابرات
 • مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی (تعمیرات و نگهداری و …)
 • مدیران و کارشناسان ارشد دیسیپلین های مختلف

پیش نیاز

 • زبان انگلیسی متوسط
 • آشنائی مقدماتی با نرم افزار اکسل.
 • شرکت در دوره های مدیریتی، بخصوص مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK، مزیت محسوب می شود، اما پیش نیاز این دوره نیست.

این دوره پیشنیاز دوره نکته و تست PMP و ACP می باشد.

دستاوردها

 • مدیریت حرفه ای پروژه های کسب و کار
 • عارضه یابی مدیریت پروژه های موجود
 • شناخت و حل مشکلات مدیریت پروژه ها
 • شناسائی و استفاده از فرصت های جدید در مدیریت پروژه
 • افزایش درآمدزائی از پروژه ها
 • کاهش هزینه های  پروژه
 • اجرای چابک تغییرات پروژه
 • بهینه سازی مدیریت پروژه
 • هوشمندسازی مدیریت پروژه
 • چابکی مدیریت پروژه

دوره های مدیریت چابک قبلی آکادمی احمدزاده

سازمان ها و شرکت های مشارکت کننده در وبینارها و دوره های قبلی

سوالات متداول

مدت دوره چند ساعت است؟

 • 42 ساعت دوره آموزشی 

زمانبندی دسترسی به ویدیوهای دوره، به چه صورت است؟

 • به مدت یک ماه پس از پایان دوره

آیا گواهینامه دوره به شرکت کنندگان تعلق می گیرد؟

 • بله. البته در صورت قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪

مرجع صادر کننده گواهینامه های دوره چه سازمانی است؟

 • مرجع صادرکننده گواهینامه دوره، آکادمی احمدزاده  با امکان استعلام آنلاین و پس از قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪ می باشد.

مجری و مدرس این دوره کیست؟

 • آکادمی احمدزاده، مجری این دوره است و دکتر محمد احمدزاده با ۲۴ سال سابقه در حوزه های کسب و کار،‌ مدیریت چابک و مدیریت پروژه، مدرس این دوره است.

منابع دوره چیست؟

 • ایل رنگی جزوه دوره
 • فایل مراجع دوره از جمله:‌ کتاب PMI Agile Practice Guide – PMI 1st Edition
 • مقالات (۵۵ مقاله) و ویدیوهای آموزشی (۱۰۰ ویدئو) در وب سایت دکتر محمد احمدزاده به آدرس: 

www.mohammad-ahmadzadeh.com

 • ویدئوهای آموزشی (۱۴۹ ویدیو – ۳۸.۵۳۷ بازدید) در کانال آپارات دکتر محمد احمدزاده به آدرس:

www.aparat.com/dr_m_ahmadzadeh

 • ویدئوهای آموزشی (۱۱۱ ویدیو – ۵.۵۵۰ بازدید-) در کانال یوتیوب دکتر محمد احمدزاده به آدرس:

www.youtube.com/channel/UCxecNEolyzdN9be-7qcHl2Q

 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در کانال اینستاگرام (۳۱۷ پست-۳۴۶۷ دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:

www.instagram.com/dr_m_ahmadzadeh

 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در لینکداین (۲۸.۶۲۴ دنبال کنند) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:

www.linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh

 • مقالات در ویرگول (۱۳.۴۵۶ کلمه مقاله و جز ۵٪ نویسندگان برتر این سایت) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:

www.virgool.io/@dr_m_ahmadzadeh

 • مقالات در سایت دنیای اقتصاد (۸ مقاله) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:

www.donya-e-eqtesad.com

 • تجربه آموزشی ۲۳ ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی ۲۳ ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک
 • آزمون های دوره
 • دستورالعمل ها و روش های اختصاصی مدرس

پشتیبانی دوره به چه صورت است؟

 • پشتیبانی دوره بصورت ۸*۵ (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰) توسط آکادمی احمدزاده صورت می گیرد.
 • شما می توانید با آیدی تلگرامی academy_admin ، از طریق ایمیل آکادمی و یا از طریق صفحه مشاوره آکادمی با ما در ارتباط باشید.

آیا در طول دوره گروه واتس آپی تشکیل می شود؟

 • بله. در طول دوره، گروه واتس‌اپ برای پرسش و پاسخ موضوعات دوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات تشکیل می‌شود.