درحال بارگذاری...

دوره آموزشی نظام مهندسی (نظارت و اجرا)- قسمت اول

پرنیان افکار ارومیه
آیکون
طول دوره
-- ساعت

متاسفانه امکان ثبت نام وجود ندارد

تصویر دوره آموزشی نظام مهندسی (نظارت و اجرا)- قسمت اول

چرا باید در آزمون نظام مهندسی شرکت کنیم؟؟؟
مهندسان برای آنکه بتوانند در حوزه ساختمان فعالیت نمایند نیاز است پروانه اشتغال بکار مهندسی داشته باشند.
با شرکت و قبولی در آزمون پایه 3 شما می توانید پروانه اشتغال بکار دریافت نموده و در حوزه مذکور مشغول به فعالیت شوید.
در واقع پروانه اشتغال برای مهندسان مانند پروانه وکالت وکلا و پروانه پزشکی پزشکان، صلاحیت دارنده آن را تائید می کند و فعالیت وی را مجاز می داند.

مدت دوره: 140 ساعت

هرهفته دو جلسه چهارساعته

شروع دوره از 5 خرداد

مدرسین: مهندس صلاح کار - مهندس رنجبر - مهندس بابازاده