درحال بارگذاری...

آشنایی با گزارش نویسی فنی (Technical Reporting)

آکادمی احمدزاده
آیکون
طول دوره
-- ساعت

متاسفانه ظرفیت این کلاس پر شده است

تصویر آشنایی با گزارش نویسی فنی (Technical Reporting)

وبینار گزارش نویسی فنی برای مهندسین

(با رویکرد جمع آوری، تحلیل و نمایش داده ها و اطلاعات فنی)

هدف از این وبینار، آشنائی مهندسان رشته های مختلف با سه بخش ثابت جهت تهیه گزارشات فنی، شامل جمع آوری داده، تحلیل داده و در نهایت نمایش داده های فنی در قالب یک گزارش جامع می باشد. تفاوت این وبینار با سایر محتوای موجود در بازار آموزش، این است که مطالب آن طوری طراحی شده است که فارغ از حوزه و رشته مهندسی در حال کار، کلیه شرکت کنندگان از کلیه دیسیپلین های مهندسی می توانند از محتویات آن بهره برداری و استفاده اجرائی نمایند.

سیلابس دوره

مقدمات

 • گزارش چیست؟ چرا باید گزارش‌نویسی را فرا بگیریم؟
 • تفاوت گزارش فنی با گزارش غیرفنی در چیست؟
 • نکات مهم کار تیمی در تهیه گزارش فنی
 • زیرساخت های داده ای و اطلاعاتی تهیه گزارش‌ فنی
 • ساختار و ویژگی های یک گزارش فنی
 • شناخت مراحل 3 گانه تهیه یک گزارش فنی
 • بایدها و نبایدها در نگارش گزارش فنی
 • فرمت بندی و نهائی سازی گزارش فنی
 • مدیریت تغییرات در گزارش فنی
 • اشتباهات رایج در گزارش فنی (آلودگی اطلاعات، ارائه اطلاعات اضافی و …)
 • ممیزی گزارش فنی

آشنائی با روش های جمع آوری داده های فنی

 • الگوبرداری
 • طوفان مغزی
 • لیست های سریع
 • چک لیست
 • مصاحبه ها
 • تحقیقات بازار
 • پرسشنامه ها و نظرسنجی ها

آشنائی با روش های آنالیز و تحلیل داده های فنی

 • تجزیه و تحلیل جایگزین
 • تحلیل مفروضات و محدودیت ها
 • تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت
 • تجزیه و تحلیل مدارک و مستندات
 • تجزیه و تحلیل ارزش افزوده
 • تجزیه و تحلیل عملکرد
 • تجزیه و تحلیل رزروها
 • بررسی عوامل ریشه ای
 • شبیه سازی
 • تحلیل SWOT
 • تجزیه و تحلیل روند
 • تجزیه و تحلیل انحراف
 • تجزیه و تحلیل اگر –آنگاه

آشنائی با روش های نمایش داده های فنی (در قالب گزارش فنی)

 • گزارش وابستگی
 • گزارش علت و معلول
 • گزارش داده در قالب نمودارهای کنترل
 • گزارش نمودار جریان
 • گزارش سلسله مراتبی
 • گزارش هیستوگرام
 • مدلسازی داده های منطقی
 • دیاگرام های ماتریسی / نمودار
 • نقشه ذهنی
 • گزارشات ریسک و ماتریس احتمال و تاثیر
 • نمودارهای پراکندگی
 • گزارش ماتریس ارزیابی مشارکت
 • گزارش متنی

مخاطبان دوره

 • مدیران پروژه سازمان ها
 • مدیران و کارشناسان واحد PMO و یا واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ها
 • مدیران و کارشناسان مستندسازی و آرشیو فنی سازمان ها
 • مدیران و کارشناسان ارشد دیسیپلین های مختلف سازمان ها

زمانبندی وبینار

 • یکشنبه 17 مهر ماه ساعت 19 الی 20