درحال بارگذاری...

موسسه آینده مغز

راه های ارتباطی

کلاس های برگزار شده توسط موسسه آینده مغز

مرتب سازی و فیلتر ها:
هزینه:
Python_zero_20th

Python_zero_20th

مدرس: استاد
Brain_science_37th

Brain_science_37th

مدرس: استاد
Python_zero_19th

Python_zero_19th

مدرس: استاد
Brain_science_36th

Brain_science_36th

مدرس: استاد
Python_zero_18th

Python_zero_18th

مدرس: استاد
Konkoor

Konkoor

مدرس: میر شهرام صفری
Alzheimer

Alzheimer

مدرس: استاد
PYTHON_ZERO_17TH

PYTHON_ZERO_17TH

مدرس: استاد
Brain_science_35th

Brain_science_35th

مدرس: میر شهرام صفری
Psychophy

Psychophy

مدرس: مرتضی عرفانی
Python_neuroscience_18th

Python_neuroscience_18th

مدرس: میر شهرام صفری
Addiction_neuroscience_5th

Addiction_neuroscience_5th

مدرس: استاد
PYTHON_ZERO_16TH

PYTHON_ZERO_16TH

مدرس: استاد
applied_statistics

applied_statistics

مدرس: استاد