درحال بارگذاری...

مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر

مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر

مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر با نگرشی جدید در حوزه نخبگان، شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از استعدادهای برتر با استفاده از منابع تخصیصی نهاد و سایر دستگاه های مرتبط از جمله بنیاد ملی نخبگان و مراکز دانشگاهی و پژوهشی به منظور ارتقا سطح علمی نخبگان شاهد و ایثارگر در جهت تحقق مرجعیت علمی ایران اسلامی و بهره مندی از این ظرفیت ها در افزایش نقش آفرینی اقشار جامعه هدف در تولید علم و فناوری از یک سو و ایجاد بستر مناسب جهت نیل به گسترش آرمان های بشر دوستانه از طریق ایجاد تشکل های شاهد و ایثارگر و ایجاد ارتباط سازنده بین آنها و سایر مراکز ، اهم رسالت هایی است که توجه دست اندرکاران به آن معطوف ومتاثر از ماموریت ها و رسالت هایش در صدد اجرای آنهاست

توضیحات بیشتر
وبلاگ سازمان

راه های ارتباطی

تلفن
۰۹۳۰۳۸۰۰۸۲۸
تلفن
۰۲۱۸۸۸۳۴۲۶۵

کلاس های برگزار شده توسط مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر

مرتب سازی و فیلتر ها:
هزینه: