درحال بارگذاری...

متین ۲

راه های ارتباطی

تلفن
۰۴۴۳۳۴۴۶۶۴۹
تلفن
۰۴۴۳۳۴۴۲۳۳۵

کلاس های برگزار شده توسط متین ۲

مرتب سازی و فیلتر ها:
هزینه:
یازدهم ریاضی

یازدهم ریاضی

مدرس: ژيلا خرم مسلك
دهم تجربی بعد از ظهر

دهم تجربی بعد از ظهر

مدرس: ثمين بي رشك
دهم تجربی 3

دهم تجربی 3

مدرس: مریم قربانی
دهم تجربی 2

دهم تجربی 2

مدرس: مهناز اکبری
دهم تجربی1

دهم تجربی1

مدرس: مهناز اکبری
یازدهم تجربی بعد از ظهر

یازدهم تجربی بعد از ظهر

مدرس: سیده ندااحمدی
یازدهم تجربی 2

یازدهم تجربی 2

مدرس: سیده ندااحمدی
یازدهم تجربی 1

یازدهم تجربی 1

مدرس: هاجر رحیم نژاد
دوازدهم تجربی 2

دوازدهم تجربی 2

مدرس: سیده ندااحمدی
دوازدهم تجربی بعد از ظهر

دوازدهم تجربی بعد از ظهر

مدرس: سیده ندااحمدی