درحال بارگذاری...

جامعه القران

راه های ارتباطی

کلاس های برگزار شده توسط جامعه القران

مرتب سازی و فیلتر ها:
هزینه:
جز ۱ استاد اسدپور

جز ۱ استاد اسدپور

مدرس: اکرم اسدپور
فهم قرآن

فهم قرآن

مدرس: استاد
تجوید گل‌های قرآنی

تجوید گل‌های قرآنی

مدرس: فاطمه آهنگر
روخوانی جدید

روخوانی جدید

مدرس: فاطمه آهنگر
تجوید در مدرسه

تجوید در مدرسه

مدرس: فاطمه آهنگر
تجوید فرشته های آسمانی

تجوید فرشته های آسمانی

مدرس: فاطمه آهنگر
حفظ خواهران استاد جبارزاده

حفظ خواهران استاد جبارزاده

مدرس: نیر جبارزاده
جز 30 استاد خرم مهر

جز 30 استاد خرم مهر

مدرس: ندا خرم مهر