درحال بارگذاری...

توضیحات و تعرفه پلن

برندپیج

شناسنامه شما در دنیای دیجیتال

آیکون تیک

کارت ویزیت الکترونیک

آیکون تیک

کاتالوگ ساده ولی حرفه ای دیجیتال

آیکون تیک

لینک اختصاصی و دائمی

آیکون تیک

قابلیت ویرایش نامحدود

آیکون تیک

قابل جستجو در گوگل

آیکون تیک

قیمت به صرفه و استثنایی

آیکون تیک

پشتیبانی اختصاصی

مراحل ساخت برندپیج

تکمیل فرم مشاوره یا تماس با مشاورین
۱
تکمیل فرم مشاوره یا تماس با مشاورین
بررسی از سمت مشاورین و ارسال فرم ثبت نام برندپیج برای شما
۲
بررسی از سمت مشاورین و ارسال فرم ثبت نام برندپیج برای شما
تکمیل فرم اطلاعات و ساخت برندپیج
۳
تکمیل فرم اطلاعات و ساخت برندپیج

فرم مشاوره

آیکون
آیکون
آیکون
آیکون
آیکون
آیکون

ارتباط با مشاورین آسان سمینار