درحال بارگذاری...
درحال بارگذاری...
تفاوت پلتفرم آموزش آنلاین و نرم افزار آموزش آنلاین

تفاوت پلتفرم آموزش آنلاین و نرم افزار آموزش آنلاین

ابتدا فکر می کردم پلتفرم آموزش آنلاین و نرم افزار آموزش آنلاین یکی هستند بعد از مطالعه متوجه شدم تفاوت های اساسی باهم دارند کلا مفهوم جداگانه ای بین این دو وجود دارد.
تیم محتواتیم محتوا
۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بیگ بلوباتن
تفاوت پلتفرم آموزش آنلاین و نرم افزار آموزش آنلاین
۰
۵